Film ze spokania dotyczącego Curie-Skłodowskiej

We wtorek 13 grudnia 2011 roku w Bibliotece gościła Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – dyrektor Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Na to spotkanie przybyła młodzież gimnazjalna pod opieką nauczycielki Marzeny Dziubek.

Film udostępniony dzięki uprzejmości iBTV.pl

Zobacz też: zdjęcia ze spotkania dotyczącego Marii Skłodowskiej-Curie

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email