Zaproszenie do złozenia oferty na…

  • Post category:Aktualności

Postępowanie zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na remont budynku Biblioteki Miejskiej w Brzezinach. Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2012 r. o godzinie 14.00 Ogłoszenie