Remont w bibliotece rozpoczęty

biblioteka_plusBrzezińską Miejską Bibliotekę Publiczną czeka mała rewolucja. Na remont tej placówki pozyskano bowiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.000 zł w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.

Środki te zostaną przeznaczone na malowanie pomieszczeń i modernizację systemu centralnego ogrzewania. W okresie grzewczym pomieszczenia biblioteczne są zimne, a warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych są bardzo złe – ocenia dyrektor Danuta Bączyńska. Ze względu na stan techniczny instalacji CO, niezbędna jest więc jej wymiana. Prace w ramach zadania obejmować będą wymianę grzejników i instalacji CO. Przyda się również malowanie, gdyż wewnątrz budynku widoczne są liczne złuszczenia warstwy malarskiej. Istotnym elementem inwestycji będzie także stworzenie na parterze budynku łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opisywane zadanie będzie realizowane w obecnym i przyszłym roku, a jego całościowy budżet to 150000 zł. Kwota dotacji z ministerstwa to 40 %, 30% przeznacza na ten cel Zarząd Województwa Łódzkiego, a kolejne 30 % samorząd naszego miasta.

Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek realizuje pierwszy cel szczegółowy programu, jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Zdjęcia z remontu