Biblioteka walczy w konkursach

Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce, które tętni kulturą. Ci, którzy ją odwiedzają, widzą to od razu, inni o fakcie, że biblioteka bierze na przykład udział w wielu konkursach, dowiadują
się z mediów. Ostatnio Miejska Biblioteka Publiczna rywalizowała w ramach akcji Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Konkurs ten ma za
zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp. Brzezińska biblioteka
stanęła też w szranki w ramach akcji Pracownie Orange, do której zgłoszono 751 wniosków. Choć tym razem biblioteka z Brzezin nie weszła do grona laureatów, także w ramach podobnego konkursu – „Developerzy wiedzy” pozyskano niedawno środki na meble do kącika czytelniczego oraz na zakup
książek i 12-miesięczną prenumeratę czasopism.