Szymborska w bibliotece

  • Post category:Wystawy

Na wystawie znajdziemy biografię Marii Wisławy Anny Szymborskiej oraz zdjęcia dokumentujące ważniejsze z wydarzeń jej życia, m.in. moment wręczenia nagrody Nobla w 1996 oraz najwyższego polskiego odznaczenia państwowego – Orderu Orła Białego w 2011 r. Są także książki poetki dostępne w brzezińskiej bibliotece oraz przekłady jej wierszy. Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1922 roku w Kórniku pod Poznaniem. W czasie II wojny światowej była uczestniczką tajnych kompletów, a po jej zakończeniu studiowała na
Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę oraz socjologię. Studiów jednak nie ukończyła ze względu na trudną sytuację materialną. W tym czasie była już po debiucie literackim – w 1945 roku opublikowała wiersz „Szukam słowa” w Dzienniku Polskim. W 1952
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” opublikowała jej tomik „Dlatego żyjemy”. W tym samym roku Wisława Szymborska została członkiem Związku Literatów Polskich. Prawie pół wieku później, podsumowując dorobek literacki Wisławy Szymborskiej w uzasadnieniu przyznania Nagrody Nobla, pisano: „W Wisławie Szymborskiej Szwedzka Akademia chce uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą
i wrażliwością. Wiersze Wisławy Szymborskiej to perfekcja słowa, wysoce wycyzelowane obrazy, myślowe allegro
ma non troppo, jak nazywa się jeden z jej wierszy. Jednak ciemności, której nie ulegają one bezpośrednio, wyczuwa
się w nich tak, jak ruch krwi pod skórą”.