586 dni stanu wojennego

  • Post category:Wystawy

LogoWA3kolorMiejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza od 21 lutego 2014 r. na wystawę pt. „586 dni stanu wojennego” udostępnioną przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa przygotowana w trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przybliża najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Ekspozycja upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa. Obrazy z więzień, posiedzeń sądów doraźnych i pogrzebów przeplatają się z wielką polityką – spektakularnymi operacjami wojskowo-milicyjnymi, masowymi demonstracjami opozycji, walkami ulicznymi – jak również scenami życia codziennego w realnym socjalizmie.

 

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Wojewody Łódzkiego nad Wystawą “586 dni stanu wojennego”  został rozpatrzony pozytywnie.

ŁUW z napisem

 

 

 

 

patronat_586 Dni Stanu Wojewnnego