O Janie Pawle II w bibliotece

Przez najbliższy miesiąc będzie można oglądać w Oddziale dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Ekspozycja została przygotowana z okazji 10.
rocznicy śmierci Papieża Polaka oraz ogłoszenia przez Sejm roku 2015 rokiem Jana Pawła II.
Znajdziemy tu spisane dzieje życia przyszłego papieża w drodze na Tron Piotrowy oraz jego dorobek jako papieża, w tym znamienne cytaty, jakie przeszły do historii. Prezentowane są także liczne zdjęcia ukazujące m.in. portrety młodego Karola Wojtyły z matką, ojcem, z I Komunii św. czy ze szkoły. Szeroko opisane są też wszystkie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wystawa obfituje
w kolorowe zdjęcia. Warto więc zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej, by przypomnieć sobie
dzieje Papieża Polaka, który podczas swego  27-letniego pontyfikatu znacząco zmienił świat, ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów, kanonizował 475 świętych, beatyfikował
1318 błogosławionych, przyjął 1350 osobistości politycznych, spotkał się z wiernymi na 1020 audiencjach generalnych oraz odwiedził 132 kraje.