Ślady Piłsudskiego w bibliotece

Do końca listopada można oglądać wystawę „Śladami Piłsudskiego” prezentowaną w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na wystawie przygotowanej w nawiązaniu do 80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego i 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, czyli „Cudu nad Wisłą”, można obejrzeć m.in. książki dotyczące
życia marszałka, w tym jego dzieciństwa, oraz liczne ilustracje ukazującego go jako niezapomnianego przywódcę narodu polskiego.