Nowy Regulamin Oddziału dla Dorosłych

Szanowni Czytelnicy,

 

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin Oddziału dla Dorosłych

 

 • 3 Przetrzymanie książek
 1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 regulaminu pobiera następujące opłaty:
  a) za każde upomnienie z bieżącego roku – 7 zł brutto
  b) za każde upomnienie ubiegłoroczne – 12 zł brutto
  c) za każde upomnienie za kilka lat wstecz – 17 zł brutto
  2. Czytelnik, który otrzyma upomnienie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru musi pokryć jego koszty
  3. Dyżurujący bibliotekarz może podjąć decyzję o nie pobieraniu opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek. Bibliotekarz podejmując taką decyzję musi wziąć pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną konkretnego czytelnika. Decyzja taka musi być wydana pisemnie w 3 egzemplarzach dla czytelnika, dla pracownika i do wiadomości dyrektora biblioteki
  4. Biblioteka nie bierze pod uwagę opłat naliczanych przez program do obsługi wypożyczalni.
  5. Za przetrzymanie książek należy dokonywać wpłat na wskazane konto bankowe Biblioteki

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Andrespolu
70 8781 0006 0042 8468 2000 0010
oaz dostarczyć potwierdzenie (dowód wpłaty).

Pełny tekst regulaminu