Dofinansowanie dla biblioteki w Brzezinach – wymiana regałów

Instytut Książki informuje, że II nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” został rozstrzygnięty. W ramach II naboru wpłynęło 159 wniosków, w tym 123 poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 89 772 428,00 zł i 36 błędnych formalnie. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 14 wniosków. Przyznano dofinansowania w łącznej kwocie 7 854 645,00 zł na lata 2017-2019. 109 wniosków nie otrzymało dofinansowania z powodu wyczerpania środków w budżecie priorytetu na 2017 r.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do firm meblarskich w Polsce o zgłaszanie swoich ofert dotyczących wymiary regałów w naszej bibliotece. Oferty można składać pisemnie na adres Biblioteki :

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima, 95-060 Brzeziny, św. Anny 36

lub drogą mailową: biblioteka@mbp-brzeziny.eu

 

Więcej informacji

Remont realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

mkidn 01 cmyk 300x300 - Dofinansowanie dla biblioteki w Brzezinach - wymiana regałówNPRC malinowy 300x113 - Dofinansowanie dla biblioteki w Brzezinach - wymiana regałów