Rok praw kobiet w bibliotece

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach zaprasza na spotkania z okazji Roku Praw Kobiet. Cykl ten jest poświęcony pisarkom Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Elizie Orzeszkowej i Zofii Nałkowskiej, które jak ocenia Maria Witkowska, kierownik Oddziału dla Dzieci, zasłużyły się nie tylko na polu literatury, ale były także znane z walki o prawa kobiet. Spotkanie te są zapowiedzią kolejnych prelekcji dotyczących wybitnych kobiet. Jest to związane ze decyzją Sejmu RP, który rok 2018 ustanowił Rokiem Praw Kobiet, w związku z 100 rocznicą przyznania ich Polkom w odzyskanej po trzech rozbiorach Ojczyźnie.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email