Wspomnienie z podróży na Giblartar

28 września Strefa Rowerowa Brzeziny wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowała spotkanie z Filipem Kordiaszem, który w 2017 r. na rowerze przemierzył 1200 kilometrów docierając aż na Gibraltar.  Z tej wyprawy przywiózł on liczne wspomnienia oraz zdjęcia, które zaprezentował w brzezińskiej bibliotece. Warto tu poinformować, że w tym samym roku Filip Kordiasz zdobył na rowerze także północny kraniec Europy tzw. „North Cap” położony w Norwegii. Przy  okazji tej prelekcji uczestnicy spotkania obejrzeli również wystawę na temat przedwojennego, polskiego podróżnika – Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych przemierzał Afrykę m.in. na rowerze, przygotowaną przez kierownika Oddziału dla Dzieci – Marię Witkowską. Można było też obejrzeć krótki film poświęcony tej znanej przed wojną postaci. Spotkanie to było związane ze Światowymi Dniami Turystki i rozpoczyna cykl comiesięcznych spotkań z podróżnikami organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez Strefę Rowerową Brzeziny

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email