Patroni roku w bibliotece

W naszej bibliotece pojawiła się pierwsza ekspozycja poświęcona jednemu z patronów roku 2019 – kompozytorowi Stanisławowi Moniuszce. Jest to zapowiedź większej wystawy, która będzie przygotowana w miesiącu maju – w dwusetną rocznicę urodzin twórcy. Na obecnej ekspozycji możemy zapoznać się m.in. z biografią Stanisława Moniuszki – autora oper, operetek, baletów, mszy i pieśni. W innej z gablot bibliotecznych znajdują się też krótkie informacje o innych patronatach roku 2019 — pisarzu Gustawie Herlingu-Grudzińskim, współzałożycielce „Solidarności” — Annie Walentynowicz oraz wydarzeniach — Unii Lubelskiej i Powstaniach Śląskich.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email