15 lat Polski w UE

15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przygotowana została wystawa poświęcona temu wydarzeniu. – To bowiem ważna data, mająca dla nas duże znaczenie – wyjaśnia autorka tej ekspozycji – Pani Maria Mroczkowska. Na planszach znaleźć tu można informacje poświęcone Unii Europejskiej oraz książki dotyczące tego tematu. Warto bowiem wiedzieć m.in. czym jest Unia Europejska, która powstała na mocy traktatu z Traktatu z Maastricht przekształcającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w UE, jakie państwa do niej należą, czy jakie wartości ona promuje.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email