20 lat temu Wisława Szymborska odebrała Nagrodę Nobla

Medal i dyplom Akademii Szwedzkiej wręczył polskiej poetce król Szwecji Karol XVI Gustaw 10 grudnia 1996 r. w gmachu Filharmonii Sztokholmskiej. Wisława Szymborska miała wówczas 73 lata.

Najbliższe otoczenie zapamiętało ją jako osobą skromną, ceniącą spokój. Nie uznawała pytań ingerujących w czyjąkolwiek prywatność, ani nie uważała za stosowne mówić o sobie.

Polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; członkini założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), odznaczona Orderem Orła Białego (2011).

Książki noblistki w naszej placówce.