Adam Wajrak odebrał Nagrodę PEN Clubu im. Pruszyńskich

  • Post category:Aktualności

Adam Wajrak, działacz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, autor artykułów i książek o tematyce przyrodniczej odebrał Nagrodę PEN Clubu im. Ksawerego, Erazma i Mieczysława Pruszyńskich przyznawaną za twórczość eseistyczną.

Adam Wajrak, urodzony w 1972 roku, wychowywał się na warszawskim Żoliborzu. Jego rodzina mieszkała na jednym podwórku z Jackiem Kuroniem, któremu Wajrak pomagał w kilku kampaniach wyborczych. Przyrodą fascynował się od dziecka – znosił do domu wszelkie napotkane chore zwierzaki, zwłaszcza ptaki i starał się im pomagać. W 1997 roku przeniósł się do Puszczy Białowieskiej. Adam Wajrak często angażuje się w akcje mające na celu ochronę przyrody, w 2006 roku zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w sprawie obrony Doliny Rospudy.

Adam Wajrak
Adam Wajrak

Adam Wajrak jest autorem lub współautorem ponad 700 artykułów oraz książek.  Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Oceanograficznego.

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich przyznawana jest za reportaż literacki, opowiadania i literacką eseistykę. W minionych latach przyznano ją m.in. Ryszardowi Kapuścińskiemu, Jackowi Żakowskiemu, Hannie Krall, Teresie Torańskiej, Wojciechowi Jagielskiemu i Ewie Łętowskiej.

Książki Adama Wajraka w placówce.