Prezes Polskiego Związku Bibliotek w Brzezinach

  • Post category:Aktualności

17 lutego 2020 r. w związku z przypadającym w tym roku 95 – leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, naszą placówkę odwiedził Pan Jan Krajewski, Prezes Polskiego Związku Bibliotek.

Polski Związek Bibliotek powstał jako stowarzyszenie w 1999 roku z inicjatywy Jana Krajewskiego – ówczesnego dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży oraz grupy dyrektorów polskich bibliotek publicznych w następstwie reform administracyjnych w Polsce.

Celem stowarzyszenia jest konsolidacja polskich bibliotek i reprezentowanie ich wobec władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych, zmierzanie do poprawy funkcjonowania polskich bibliotek, w szczególności poprzez:
• podejmowanie działań zmierzających do pogłębiania w świadomości i opinii publicznej wiedzy o potrzebach i warunkach działania bibliotek w Polsce,
• opracowanie projektów i prowadzenie badań z zakresu bibliotekarstwa,
• kierowanie wniosków prawnych, organizacyjnych i finansowych do organów stanowiących prawo biblioteczne oraz organizatorów instytucji kultury,
• wspieranie inicjatyw promujących książkę i czytelnictwo,
• popieranie wprowadzenia nowoczesnych technik informacyjnych,
• inicjowanie współpracy bibliotek oraz innych instytucji i organizacji związanych z książką,
• prowadzenie działalności wydawniczej.

Mimo napiętego planu Pan Prezes spotkał się z pracownikami naszej placówki, zwizytował bibliotekę oraz zapoznał się z dwiema aktualnie prezentowanymi wystawami: Pani Magdaleny Ołubek, której wystawę „Akwarele i pastele” można oglądać w naszej placówce do 13 marca oraz wystawę plastyczną pt. „Woskiem malowane” Pani Małgorzaty Romańskiej, dostępną do 10 marca. Pan Prezes Jan Krajewski z aprobatą odniósł się do działalności, wyposażenia i proponowanej oferty naszej biblioteki.

W tym miejscu warto przypomnieć, że za wykazywaną i docenianą aktywność nasza biblioteka, jako jedna z kilkunastu z kraju i kilku z Europy, została zaproszona do udziału w międzynarodowej konferencji w Toruniu, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2008 r. (12 lat temu). Z powodzeniem zaprezentowaliśmy tam nasz dorobek w zakresie krzewienia czytelnictwa i kultury.
Przygotowaliśmy wówczas prezentację multimedialną, którą na szczęście mamy jeszcze zamieszczoną na naszej stronie i korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z nią.

Prezentacja multimedialna