Odwiedziny Dyrektora Biblioteki Narodowej


BN 1024x683 - Odwiedziny Dyrektora Biblioteki Narodowej

Dzisiaj tzn. w środę 19.02.2020 r. w związku z przypadającym w tym roku 95 leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, odwiedził naszą placówkę, Pan dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mimo napiętego planu Pan Dyrektor spotkał się z pracownikami naszej placówki, zwizytował Bibliotekę, z zadowoleniem zapoznał się z dwiema aktualnie prezentowanymi wystawami: Pani Magdaleny Ołubek, której wystawę – akwarele i pastele można oglądać w naszej placówce do 13 marca oraz wystawą plastyczną pt. „Woskiem malowane”. Pani Małgorzaty Romańskiej, którą można oglądać do 10 marca.

W tym miejscu warto przypomnieć: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach, od lat bierze udział w programie realizowanym przez Bibliotekę Narodową – Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.