Wypożyczalnia Międzybiblioteczna w Bibliotece w Brzezinach

1. Biblioteka uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym na zasadach określonych dla ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. W przypadku braku w bibliotece poszukiwanej przez czytelnika książki Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wysyła na prośbę czytelnika zamówienie do bibliotek krajowych lub zagranicznych.

3. Wypożyczenia międzybiblioteczne dotyczą zbiorów objętych wypożyczaniem poza Bibliotekę. Biblioteka może odmówić wypożyczenia. Zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka może wykonać na koszt zamawiającego kserokopię fragmentów poszukiwanego dzieła.

4. Biblioteka może odmówić sprowadzenia wydawnictw tym czytelnikom, których macierzyste instytucje mają prawo samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.

5. Czytelnik składa zamówienie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych w naszej bibliotece.

6. Przy składaniu zamówienia czytelnik wypełnia formularz, na którym zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do biblioteki, z której książka zostanie przysłana.

7. Koszty przesyłki związane ze zwrotem książek do określonej biblioteki pokrywa czytelnik.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email