Poznajemy nasze okolice wspólnie

  • Post category:Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach rozpoczyna akcję :„Poznajemy nasze okolice wspólnie”. Akcja polega na rozpowszechnianiu ciekawych informacji i zdjęć o miejscach wartych odwiedzenia i zobaczenia, które miał okazję ktoś z Państwa zobaczyć i chcę się podzielić wiedzą i informacjami z tych turystycznych wypraw. Zatem jeśli ktoś z Państwa był pieszo, samochodem czy też innym środkiem lokomocji, w jakiejś miejscowości w powiecie brzezińskim i chciałby ja polecić innym, zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem FB (Messenger).

Ashleigh Newtons Wedding 2 1024x819 - Poznajemy nasze okolice wspólnie

Dziś pierwszy cykl: Arboretum w Rogowie.

Zdjęcia: Sławomir Podgajny.

Arboretum SGGW w Rogowie. Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz gospodarstwa szkółkarskiego. Położony jest w dawnym siedlisku leśym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium – ulubione miejsce wielu zwiedzających. Współrzędne geograficzne: 51°49’N, 19°53’E Powierzchnia: 53,76 ha Położenie administracyjne: Arboretum położone jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów. Warunki przyrodnicze: Arboretum zlokalizowane jest w regionie Niżów Środkowopolskich, na Wysoczyźnie Rawskiej. Założone zostało na terenie leśnym. Pozostałością po lesie, który istniał zanim utworzono ogród są około 150-letnie sosny, a także świerki, dęby i graby. Jeśli chodzi o typy siedliskowe lasu, to przeważają tu las świeży i mieszany. Warunki klimatyczne: Okres wegetacji trwa tutaj około 212dni, średnia roczna suma opadów to 596 (404-832)mm, z czego 80% pojawia się w czasie wegetacji. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2°C, stycznia -3,2°C, lipca 17,3°C. Warunki glebowe: Arboretum położone jest na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty. Hydrologicznie należy do zlewni Wisły. Materiał polodowcowy to głównie gliny i piaski zwałowe. Warstwy powierzchniowe to przede wszystkim utwory pyłowe pochodzenia eolicznego. Dlatego też tutejsze gleby są dość żyzne i kwaśne, przeważają gleby płowe. Poziom wody gruntowej jest bardzo niski, poza zasięgiem korzeni drzew.

Źródło: http://arboretum.sggw.pl/index.html

więcej zdjęć