Książki dla uchodźców z Ukrainy w bibliotece

Ukraina
Ukraina

Chcielibyśmy poinformować, że otrzymaliśmy z Biblioteki Wojewódzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 książek po ukraińsku – 4 dla dzieci oraz 4 dla czytelników dorosłych. Są one dostępne do wypożyczenia na okres jednego tygodnia dla naszych czytelników, którzy chcieliby udostępnić je uchodźcom z Ukrainy. Zapraszamy do wypożyczeń.