Dzieje brzezińskiej biblioteki w kronikach

Z okazji Tygodnia Bibliotek pracownicy naszej placówki przygotowali ekspozycję ukazującą dzieje naszej biblioteki zawarte w kronikach z ostatnich dziesięcioleci. Warto do nich zajrzeć, aby dowiedzieć się jak biblioteka funkcjonowała przez minione lata, a nie jeden młodszy, czy starszy czytelnik może znajdzie siebie na jakimś zdjęciu. Prezentowane kroniki są naprawdę interesujące. Zachęcamy więc do ich obejrzenia.

Dzieje_biblioteki_w_kronikach
Dzieje brzezińskiej biblioteki można poznać poprzez kroniki z ostatnich dziesięcioleci