Kolejna pracująca sobota – 8 października

PRZYPOMINAMY, ŻE KOLEJNA PRACUJĄCA SOBOTA

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BRZEZINACH

PRZYPADA 8 PAŹDZIERNIKA.

BIBLIOTEKA TEGO DNIA BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH OD 9 DO 13.