Spotkanie z mitologią w bibliotece

Dziś odwiedzili nas uczniowie kl. IVB brzezińskiej Szkoły Podstawowej nr 3. Przybyli oni do naszej biblioteki wraz z nauczycielkami – Weroniką Sikorską i Moniką Dyrałą, by posłuchać opowieści o mitologii. Spotkanie prowadziła Oliwia Pietruszka z Oddziału dla Dzieci, która zaprezentowała m.in. mit o Prometeuszu. Zadaniem uczniów było też głośne czytanie omawianego mitu oraz jego aktorska prezentacja. W czasie spotkania mowa była nie tylko o mitologii greckiej, ale także rodzimej słowiańskiej, czy celtyckiej, o których to książki są także w naszych zbiorach. Na koniec nie zabrakło pamiątkowych podpisów do kroniki biblioteki i wspólnego zdjęcia. Serdecznie dziękujemy za te odwiedziny.

Mitologia_01
Oliwia Pietruszka opowiadała uczniom SP3 o mitologii greckiej
Mitologia_02
Zadaniem uczniów było zilustrować jeden z prezentowanych mitów
Mitologia_03
Goście z SP3 także głośno czytali mity
Mitologia_04
Na zakończenie wszyscy pozostawili pamiątkowy podpis
Mitologia_06
Nie zabrakło też miłych życzeń