Odwiedziny z okazji Dnia Przedsiębiorczości

Dziś, czyli 21 marca obchodzony jest w powiecie brzezińskim Dzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji bibliotekę odwiedziły dwie uczennice oraz uczeń brzezińskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, by zapoznać się ze specyfiką pracy naszej placówki. Po bibliotece oprowadziła ich Oliwia Pietruszka z Oddziału dla Dzieci, która przekazała im szereg informacji na temat zawodu bibliotekarza, z którymi uczniowie mogli się też bliżej zapoznać obserwując jej pracę. Pozwoliło im to na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką, co było jednym z głównych celów Powiatowego Dnia Przedsiębiorczości.

Dzien_przedsiebiorczosci_2023
Odwiedziny z okazji Dnia przedsiębiorczości.
Dzien_przedsiebiorczosci_2023B
Odwiedziny z okazji Dnia przedsiębiorczości – foto – 02