Rozstrzygnięcie konkursu na zakładkę do książki promującą „Młodość wolną od alkoholu, papierosów i narkotyków”

Dzisiaj w naszej bibliotece został rozstrzygnięty konkurs dla uczniów klas 4-8 brzezińskich szkół podstawowych w Brzezinach na projekt zakładki do książki o tematyce antyuzależnieniowej zorganizowany z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. Do współpracy zaproszono tu Urząd Miasta Brzeziny, który wsparł to działanie w ramach do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Do Komisji Konkursowej, której przewodniczyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – Danuta Bączyńska, wpłynęły 23 prace uczniów ze wszystkich trzech szkół podstawowych w Brzezinach. W czasie uroczystego rozstrzygnięcie konkursu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach – Barbara Kosma wraz z Burmistrzem Miasta Brzeziny – Dariuszem Guzkiem wręczyli nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom, podziękowali też uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia. Zwycięska praca zostanie powielona w nakładzie 4 tys. sztuk i posłuży jako materiał promocyjno-edukacyjny, a projekty wszystkich zakładek można oglądać w naszej bibliotece do końca czerwca.

SANEPID06062024_0001
Rozstrzygnięcie konkursu SANEPID – foto 01
SANEPID06062024_0002
Rozstrzygnięcie konkursu SANEPID – foto 02
SANEPID06062024_0005
Rozstrzygnięcie konkursu SANEPID – foto 03
SANEPID06062024_0008
Rozstrzygnięcie konkursu SANEPID – foto 04
SANEPID06062024_0010
Rozstrzygnięcie konkursu SANEPID – foto 05
SANEPID06062024_0011
Rozstrzygnięcie konkursu SANEPID – foto 06