Tematyczny zbiór linków placówek i instytucji z powiatu brzezińskiego

Strony samorządów powiatu brzezińskiego


Strona internetowa miasta Brzeziny
Strona internetowa powiatu brzezińskiego
Strona internetowa gminy Brzeziny
Strona internetowa gminy Jeżów
Strona internetowa gminy Dmosin
Strona internetowa gminy Rogów


Strony placówek kulturalnych w powiecie brzezińskim


Miejski Dom Kultury w Brzezinach
Muzeum Regionalne w Brzezinach
Gminny Dom Kultury w Przecławiu – gmina Brzeziny
Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu – gmina Brzeziny
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie


Strony placówek oświatowych w powiecie brzezińskim


Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach
Szkoła Podstawowa w Bogdance – gmina Brzeziny
Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii – gmina Brzeziny
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej – gmina Brzeziny
Szkoła Podstawowa w Rogowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie
Szkoła Podstawowa w Dmosinie
Przedszkole nr 1 w Brzezinach
Przedszkole nr 3 w Brzezinach
Gminne Przedszkole w Rogowie
Żłobek Miejski Maluch w Brzezinach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach

Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina Brzeziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”