Serwis Miejskiej Biblioteki Publicznej używa cookies (ciasteczek)  i pokrewnych technologii do celów m.in. statystycznych. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację zastosowania tych narzędzi.

Internet Explorer

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 7 lub 8:
Kliknij przycisk Start > Panel sterowania. (Uwaga: w widoku klasycznym systemu Windows XP kliknij przycisk Start > Ustawienia > Panel sterowania).
Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
Kliknij kartę Prywatność.
Kliknij przycisk Zaawansowane.
W obszarze Pliki cookie okna Zaawansowane ustawienia prywatności wybierz opcję „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”.
W obszarze „Pliki cookie tej samej firmy” wybierz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
W obszarze „Pliki cookie innych firm” wybierz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”. (Uwaga: po wybraniu opcji „Monituj” przy każdej próbie wysłania przez witrynę pliku cookie wyświetlony zostanie monit o kliknięcie przycisku OK).
W oknie Opcje internetowe kliknij przycisk OK, aby je zamknąć.
Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 6:
Kliknij przycisk Start > Panel sterowania. (Uwaga: w widoku klasycznym systemu Windows XP kliknij przycisk Start > Ustawienia > Panel sterowania).
Kliknij przycisk Zaawansowane.
Wybierz opcję „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”.
W obszarze „Pliki cookie tej samej firmy” wybierz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
W obszarze „Pliki cookie innych firm” wybierz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”. (Uwaga: po wybraniu opcji „Monituj” przy każdej próbie wysłania przez witrynę pliku cookie wyświetlony zostanie monit o kliknięcie przycisku OK).
W oknie Opcje internetowe kliknij przycisk OK, aby je zamknąć.

Mozilla Firefox

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox 3.x (na komputerze PC):

Kliknij menu Narzędzia > Opcje.
Na panelu górnym kliknij ikonę Prywatność.
Ustaw opcję „Program Firefox” na wartość będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz pole obok etykiety Akceptuj ciasteczka z innych witryn, aby włączyć obsługę plików cookie, lub usuń jego zaznaczenie, aby wyłączyć tę obsługę.
Kliknij przycisk OK.
Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox 2.x (na komputerze PC):
Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Opcje.
Na panelu górnym kliknij ikonę Prywatność.
Zaznacz pole wyboru „Akceptuj ciasteczka”.
Kliknij przycisk OK.

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox (na komputerze Macintosh):

Przejdź do menu rozwijanego Firefox.
Wybierz opcję Preferencje.
Kliknij ikonę Prywatność.
Ustaw opcję „Program Firefox” na wartość będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz pole obok etykiety Akceptuj ciasteczka z innych witryn, aby włączyć obsługę plików cookie, lub usuń jego zaznaczenie, aby wyłączyć tę obsługę.
Kliknij przycisk OK.

Google Chrome

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Chrome (na komputerze PC):

Kliknij menu Narzędzia.
Wybierz polecenie Opcje.
Kliknij kartę Dla zaawansowanych.
Kliknij przycisk Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”.
Upewnij się, że wybrana jest opcja Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie, aby zezwalać na pliki cookie podmiotów pierwszych i podmiotów zewnętrznych. Dla dowolnej strony internetowej pliki cookie podmiotu pierwszego to pliki cookie ustawiane przez domenę witryny wymienionej na pasku adresu. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych pochodzą z innych domen, które na danej stronie mają osadzone swoje elementy, takie jak reklamy czy obrazy. Jeśli chcesz, aby akceptowane były wyłącznie pliki cookie podmiotów pierwszych, zaznacz pole obok etykiety Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Chrome (na komputerze Mac):

Wybierz na pasku menu opcje Chrome > Ustawienia.
Kliknij kartę Dla zaawansowanych.
Kliknij przycisk Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”.
Upewnij się, że wybrana jest opcja Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie, aby zezwalać na pliki cookie podmiotów pierwszych i podmiotów zewnętrznych. Dla dowolnej strony internetowej pliki cookie podmiotu pierwszego to pliki cookie ustawiane przez domenę witryny wymienionej na pasku adresu. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych pochodzą z innych domen, które na danej stronie mają osadzone swoje elementy, takie jak reklamy czy obrazy. Jeśli chcesz, aby akceptowane były wyłącznie pliki cookie podmiotów pierwszych, zaznacz pole obok etykiety Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Opera

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Opera:

Przejdź do menu rozwijanego Opera.
Wybierz opcję Ustawienia-Preferencje.
Na panelu górnym kliknij ikonę Zaawansowane.
Wybierz przycisk Ciasteczka.
Wybierz „Akceptuj ciasteczka” lub opcję „Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam”.

Safari

Aby włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Safari:

Przejdź do menu rozwijanego Safari.
Wybierz opcję Preferencje.
Na panelu górnym kliknij ikonę Bezpieczeństwo.
W obszarze „Akceptuj pliki cookie” wybierz opcję „Tylko z witryn, które odwiedzasz”.