W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej działają punkty informacyjne dla mieszkańców, przyjezdnych oraz wszystkich innych gości chcących pogłębić swoją wiedzę związaną zarówno z tematyką turystyczno-rekreacyjną jak także europejską.
W punktach tych pracują osoby posiadające dużą wiedzę tematyczną, zatem na zadane pytania odpowiedzą one wyczerpująco po niedługiej chwili namysłu.

Aby zapoznać się szczegółowo z działalnością powyższych zapraszamy do poświęconych im działów:

  • Punkt Informacji Europejskiej
    dział osiągalny z poziomu menu Punkty Informacyjne,
    bądź w czytelni MBP (1 piętro)
  • Punkt Informacji Turystycznej
    dział osiągalny z poziomu menu Punkty Informacyjne,
    bądź w pomieszczeniu punktu (pierwsze drzwi po prawo po przejściu przez drzwi wejściowe)