punkt_informacji_europejskiej

Punkt informuje o tematyce związanej z Unią Europejską i członkostwem Polski w tej organizacji. Udostępnianie wiedzy w tym zakresie odbywa się na miejscu w czytelni MBP oraz drogą internetową. Udostępniamy na miejscu czasopisma o tematyce europejskiej oraz broszury i materiały informacyjne. W PIE dostępne są publikacje i dokumenty, broszury i informatory. Placówka nawiązała kontakty z instytucjami pozabibliotecznymi: Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwem Kultury, Fundacją Adenauera w Polsce i innymi w celu pozyskania materiałów wspomagających edukację europejską.

Do dyspozycji czytelników jest również stanowisko internetowe, gdzie użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z zasobów Internetu, przeglądając strony WWW o tematyce Unii Europejskiej

Polecane strony o tematyce europejskiej:

Planowane wkrótce lekcje biblioteczne o tematyce europejskiej:

  • Historia Unii Europejskiej
  • Symbole Unii Europejskiej
  • Instytucje i organy Unii Europejskiej
  • Prawa obywatela w Unii Europejskiej
  • Co Unia Europejska robi dla swoich obywateli
  • Euro jako waluta Unii Europejskiej