Źródła Mrożycy, lewego dopływu Mrogi znajdują się na południowo – zachodnich przedmieściach Brzezin. Długość rzeki wynosi ok. 30 kilometrów, a jej ujście znajduje się na terenie Głowna, w północnej części tego miasta. Głównym dopływem Mrożycy jest Grzmiąca.

Mrożycą jest drugą co do wielkości rzeką w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Na jego terenie malowniczo meandruje wśród urozmaiconego krajobrazu Wzniesień Łódzkich. Do jej głęboko wciętej doliny (różnice wysokości sięgają nawet 45 metrów) uchodzą suche parowy oraz niecki denudacyjne.

O wybitnych walorach krajobrazowych decydują również liczne źródła, naturalna roślinność, w tym łąki, ziołorośla i różne typy lasów, oraz żyjące tu unikalne gatunki zwierząt np. zimorodek.

W środkowej części biegu Mrożycy jej dolina została przekształcona w wyniku działalności człowieka. W okolicach Niesułkowa zbudowano kilka stawów rybnych. Znajduje się tu również zabytkowy młyn wodny.

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny rzeki Mrożycy w okolicach wsi Tadzin i Szymaniszki w 1998 r., decyzją wojewody skierniewickiego utworzono zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Górna Mrożyca”.

Tekst: Piotr Sölle
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Portal Turystyczno- Krajoznawczy Województwa Łódzkiego
Strona portalu

rzeka_Mrozyca
Rzeka_Mrożyca przy parku Miejskim w Brzezinach
Mrozyca_okolice_ulicy_Kilinskiego
Mrożyca – okolice ulicy Kilińskiego