Szkolenie bibliotekarzy gminnych

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach pełni ważną funkcję nie tylko w mieście, ale także w powiecie, sprawując rolę biblioteki powiatowej. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji przekazywanej przez samorząd powiatu brzezińskiego. W ramach tych obowiązków organizowane są m.in. szkolenia dla bibliotekarzy z gmin powiatu brzezińskiego. Takie spotkanie miało miejsce w piątek 21 października. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przyjechali kierownicy wszystkich bibliotek gminnych: z Rogowa, Jeżowa, Dmosina i Dąbrówki Dużej.
Szkolenie prowadzili bibliotekarze: Elżbieta Tamkun – kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Maria Witkowska – kierownik Oddziału dla Dzieci. Omawiano kwestie zarządzania bibliotekami i zmian w przepisach prawnych odnośnie tych placówek, przedstawiono sprawozdanie ze spotkania bibliografów polskich zorganizowanego w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi oraz omówiono nowości w zakresie funkcjonowania oddziałów dla dzieci. Spotkanie bibliotekarzy wykorzystało też jedno z wydawnictw, przedstawiając swoją ofertę.
„Takie szkolenia odbywają się przeciętnie raz na kwartał” – wyjaśnia Elżbieta Tamkun. „Wszystkie biblioteki objęte są także instruktarzem na miejscu. Wcześniej kierownicy poszczególnych działów Miejskiej Biblioteki Publicznej jeżdżą na szkolenia do Łodzi, a następnie zdobyte informacje przekazują pracownikom placówek gminnych” – informuje Maria Witkowska. Kolejne szkolenie dla bibliotek gminnych przewidziano już po nowym roku.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email