Wynajmij sale

  • Post category:Ogłoszenia

W salach Biblioteki w Brzezinach można zorganizować konferencje, sesje, wykłady, pokazy, wystawy. Istnieje także możliwość organizowania wystaw w czytelni, na I piętrze oraz w holu na dole

ZASADY WYNAJMU SAL

1. Cenę wynajmu reguluje „Umowa najmu”. Warunkiem wynajęcia sali jest dokonanie przelewu na konto bankowe biblioteki.
2. Sale są wynajmowane w godzinach działalności Biblioteki w dni powszednie. Wynajem w pozostałych godzinach może być przedmiotem odrębnych ustaleń.
3. Wynajmujący może – w porozumieniu z Biblioteką – dowolnie aranżować wystrój sal pod warunkiem niezwłocznego przywrócenia poprzedniego wyglądu po zakończeniu imprezy. Unikać należy aranżacji, naruszającej normalny tok obsługi użytkowników.
4. Organizatorzy imprez mogą zapewniać poczęstunek dla swoich gości.
5. Wynajmujący jest zobowiązany do usunięcia wszelkich szkód, jakie powstaną w trakcie imprezy.
6. Uczestnicy imprez mogą wnosić swój bagaż osobisty, okrycia i duże torby.
7. Uczestnicy imprez mogą korzystać z toalet wskazanych przez Bibliotekę.
8. Uczestników imprez obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz budynku.
9. Pomiędzy najemcą a wynajmującym zostanie oddzielnie podpisana umowa najmu.

Informacje i rezerwacja pomieszczeń:

Danuta Wylazłowska tel. (46) 874-21-93,
email: biblioteka@mbp-brzeziny.eu