Kolejna wystawa IPN w bibliotece

biblioteka_IPNW Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać kolejną wystawę przygotowaną we współpracy z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem ukazuje ona dzieje o. Stefana Miecznikowskiego – znanego jezuity, kapelana NSZZ „Solidarność”, którego dziesiąta rocznica śmierci minęła w tym roku. Wystawa jest przekrojem życia o. Stefana – duszpasterza, magistra nowicjatu i organizatora akcji charytatywnych. Jak piszą autorzy ekspozycji: „Krzyż Męki Pańskiej stawiał na pierwszym miejscu, ale ideały zawarte w prawie harcerskim wypełniał całym życiem”. W latach 80. służył bowiem jako nieformalny duszpasterz łódzkiemu środowisku harcerskiemu, a krzyż harcerski
nosił na pasku, gdyż nie przewidziano dla niego miejsca na habicie jezuity. W okresie stanu wojennego kierował też
w Łodzi Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom. Instytucja ta działająca przy kościele oo. Jezuitów objęła opieką około 500 rodzin działaczy opozycyjnych. O. Stefan Miecznikowski działał również w Nowym Sączu, Lublinie i Kaliszu. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach wystawa będzie prezentowana przez dwa tygodnie. Wernisaż ekspozycji miał miejsce w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a jej autorami są
Grzegorz Nawrot, Paweł Spodenkiewicz i Milena Romanowska. Zdjęcia pochodzą m.in. z archiwum Prowincji Wielkopolsko- Mazowieckiej Jezuitów w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego