Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza na wystawę od 12.08 do 23.08 pt: ”
„Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”. Honorowy patronat nad wystawą objęła Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor.

Wystawa ukazuje 200 lat w świetle biografii wybitnych Austriaczek, którym – jak zaznaczają organizatorzy – Austria zawdzięcza swoją kulturową tożsamość, 
a które w oficjalnej historiografii swego kraju często były zapominane, niedostrzegane, marginalizowane. W porządku chronologicznym opowiada dzieje arystokratek, artystek, dam prowadzących salony, aktorek, reżyserek, kompozytorek, śpiewaczek, uczonych, działaczek politycznych, aktywistek 
walczących o prawa kobiet. Wątkiem przewijającym się przez 
całą ekspozycję jest emancypacja kobiet.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email