Patroni roku 2021

Patroni biblioteka 300x225 - Patroni roku 2021

Wraz z początkiem stycznia w naszej bibliotece w jednej z gablot pojawiła się ekspozycja z informacją o patronach roku 2021. Sejm RP uchwałą z 27 listopada zdecydował, że będą to: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz oraz kard. Stefan Wyszyński. Będzie to też rok Konstytucji 3 maja. Jest to zapowiedź obszerniejszych wystaw, które wkrótce pojawią się w naszej bibliotece.

Stanisław Lem – W tym roku przypada 100. rocznica urodzin tego pisarza, futurologa, eseisty i satyryka, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris”, czy „Bajek robotów”.

Cyprian Kamil Norwid – Ten wybitny polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof urodził się 200 lat temu – 24 września 1821. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący” – wskazano w uchwale sejmowej.

Krzysztof Kamil Baczyński – W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin tego jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W okresie okupacji niemieckiej ogłosił 4 tomiki poezji: „Zamknięty echem” (lato 1940), „Dwie miłości” (jesień 1940), „Wiersze wybrane” (maj 1942), „Arkusz poetycki Nr 1” (1944) i składkę „Śpiew z pożogi” (1944) oraz wiele utworów w prasie konspiracyjnej. Jego wiersze pojawiły się także w antologiach poezji wydawanych konspiracyjnie: w „Pieśni niepodległej” (1942) i „Słowie prawdziwym” (1942).

Tadeusz Różewicz – W bieżącym roku przypada również 100. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, jednego z najczęściej tłumaczonych polskich autorów. Swój typ teatru Różewicz nazywał teatrem realistyczno-poetyckim. Poza napisaną w 1959 roku „Kartoteką” najsłynniejsze sztuki Różewicza, to m.in. „Białe małżeństwo”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Odejście głodomora”, „Pułapka”, „Do piachu”.

Kardynał Stefan Wyszyński – W roku 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego – głosiciela uniwersalnych wartości chrześcijańskich i męża stanu. W Sejmowej uchwale podkreślono, że „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej”.

Konstytucja 3 maja. – Uchwalony dwieście trzydzieści lat temu w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie po konstytucji amerykańskiej, nowoczesna, spisana konstytucja.