14 listopada – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Wczoraj, czyli 14 listopada w rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które rozpoczęło działalność w 1997 roku, obchodziliśmy pod hasłem „Czytanie zbliża. Biblioterapia w izolacji społecznej” – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Święto to zostało zainicjowane w 2016 roku, a hasłem przewodnim wówczas było: „Czytanie pomaga”. Kolejnym edycjom towarzyszyły hasła: „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych” (2017) i „Otwórz książkę, otwórz umysł” (2018), Kto czyta – rozumie” (2019) oraz „Czytanie łączy – biblioterapia w aktywizacji i integracji społecznej (2020)”.
Warto wiedzieć, że początki biblioterapii sięgają czasów starożytnych. Zarówno Egipcjanie, jak i Rzymianie uważali biblioteki i znajdujące się w nich książki za panaceum na dolegliwości duszy. Historyczne wzmianki z XVII w., jak i z XVIII w. wskazują na to, iż w szpitalach zalecano czytanie tekstów religijnych i kontemplacyjnych. Teksty świeckie zastosowano w leczeniu w wieku XIX. W Polsce biblioteki szpitalne zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku.