Wkrótce święto miłośników książek

Dzien_Milosnika_Ksiazek_2023
Dzień Miłośników Książek – ekspozycja

9 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Miłośników Książek. Z tej okazji życzymy  wszystkim naszym czytelnikom jak najciekawszych lektur, szczególnie z naszej biblioteki, do której odwiedzin zachęcamy jak najczęściej. Nie zapomnieli o tym święcie także pracownicy Oddziału dla Dzieci naszej placówki przygotowując stosowną ekspozycję w tym temacie. Znajdziemy tu wiele propozycji jak celebrować ten szczególny dla wszystkich entuzjastów czytania dzień.

 Czytanie książek to bowiem nie tylko słynne okno na świat, jak napisał kiedyś polski filozof i wydawca Stanisław Lam,  ale także jeden z środków do poprawy własnego zdrowia. Według badań naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Harvarda czytanie książek nie tylko poprawia pamięć, spowalniając degradację odpowiedzialnego za jej funkcjonowanie hipokampu, ale także jak wynika z cytowanych badań, osoby czytające żyją też nieco dłużej. Już starożytny myśliciel Marcus Tullius Cicero  chwalił czytanie książek pisząc: 

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.

Skąd się zaś wzięły książki?

Jedną z najstarszych znanych ludzkości książek jest opowieść o Gilgameszu. Tę starożytną epopeję spisano niemal 4 tysiące lat temu. Utrwalono ją na tabliczkach z gliny, ponieważ pierwsze książki powstawały na różnych materiałach. Poza gliną były to: wykonany z trzciny papirus, pergamin ze skóry zwierzęcej i papier, który był wyrabiany z rozdrobnionych szmat. Aż do XV wieku, gdy wynaleziono i udoskonalono druk, książki spisywano na zwojach lub kodeksach. Jednymi z najbardziej znanych zachowanych do dzisiaj kodeksów są zwoje znad Morza Martwego, czyli zbiór ponad 981 rękopisów tworzonych w okresie od 250 r. p.n.e. do 65 r. n.e. Za najstarszą zachowaną kompletną książkę świata uważa się jednak przechowywaną w bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii –  Złotą Księga Etrusków, której powstanie datuje się na około VI wiek p.n.e. 

Według danych przekazanych, przez jedną z amerykańskich firm informatycznych, w czasach nowożytnych wydano ponad 129 mln tytułów książek. Informacje dotyczące sprzedaży pojedynczych książek są umieszczone m.in. internetowej encyklopedii –  Wikipedii. Nie licząc książek religijnych, pokazują one szereg pozycji, który sprzedały się  w czasach nowożytnych na całym świecie w ilości ponad 100 milionów egzemplarzy. Na pierwszym miejscu znajduje się tu: „Opowieść o dwóch miastach”  – Charlsa Dickensa, – 200 mln egzemplarzy, następnie „Władca Pierścieni” – 150 milionów i   „Hobbit, czyli tam i z powrotem”  – 140 milionów – J.R.R. Tolkiena, kolejne miejsca zajęły  „Mały książę” Antoine de Saint-Exupéry’ego – 140 milionów woluminów oraz   „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling – 107 milionów. Według szacunków,  nabyto także ponad 100 milionów egzemplarzy: „Snu czerwonego pawilonu” (znanego również jako „Opowieść kamienia”) – XVIII-wiecznej powieści chińskiego autora Cao Xueqina oraz „I nie było już nikogo” Agathy Christie. 

Jeśli chodzi o ilość napisanych książek, światowym rekordzistą, który pod swoim nazwiskiem wydał najwięcej pozycji jest Amerykanin Philip M. Parker. Liczbę wydanych jego książek, które stworzone zostały za pomocą opatentowanego przez niego programu, szacuje się na ponad 200 tysięcy tytułów. W Polsce najwięcej książek napisał Józef Ignacy Kraszewski – XIX wieczny pisarz, dziennikarz, malarz, rysownik i muzyk – autor ponad 600 książek, w tym 232 powieści, takich jak „Stara baśń”, czy „Za Sasów”.  

Za pierwszą i jednocześnie najstarszą zachowaną książkę napisaną przez Polaka, choć po łacinie, uważa się Kronikę dziejów Polski, czyli Historia Polonica autorstwa Wincentego Kadłubka, która powstała na przełomie XII i XIII wieku. Należy tu wspomnieć, że z powiatem brzezińskim związanym był uznawany, mimo cudzoziemskiego pochodzenia, za pierwszego polskiego kronikarza – Gall Anonim. Otóż przyjmuje się, że od 1113 r. był on przeorem klasztoru w Jeżowie koło Brzezin. Najnowszy, wydany w 2020 r. Zarys dziejów Jeżowa, autorstwa Kamili Kulik, dostępny także naszej bibliotece, podaje, że prawdopodobnie nie przebywał on jednak bezpośrednio w klasztorze w Jeżowie, tylko macierzystym dla jeżowskiej prepozytury  klasztorze w Lubiniu, choć autorka wskazuje również, że część badaczy uważa, że mógł być najpierw przełożonym w klasztorze w Lubiniu, a potem w Jeżowie. Zapraszamy więc do lektury i życzymy naszym czytelnikom jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Miłośników Książek.