Film ze spokania dotyczącego Curie‐Skłodowskiej

We wtorek 13 grudnia 2011 roku w Bibliotece gościła Małgorzata Sobieszczak‐Marciniak – dyrektor Muzeum Marii Curie‐Skłodowskiej w Warszawie. Na to spotkanie przybyła młodzież gimnazjalna pod opieką nauczycielki Marzeny Dziubek.

Film udostępniony dzięki uprzejmości iBTV.pl

Zobacz też: zdjęcia ze spotkania dotyczącego Marii Skłodowskiej‐Curie

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email