Lekcja o Tuwimie z Archiwum Państwowym

23 listopada uczniom klasy VIII „B” Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, o patronie naszej biblioteki – Julianie Tuwimie, opowiadała starszy kustosz Anna Drzewiecka z Archiwum Państwowego w Łodzi. Na spotkaniu obecny był także dyrektor tej instytucji – Bartosz Górecki.

Zajęcia wzbogaciła multimedialna prezentacja, w której wykorzystano materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego dotyczące Juliana Tuwima m.in. jego akt urodzenia, fotografię szkoły, w której się uczył, czy dokument intercyzy małżeńskiej między Julianem Tuwimem, a Stefanią Marchew. Zaprezentowano także dwie ciekawe publikacje: jedną wydaną przez naczelną dyrekcję archiwów państwowych, z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2013, rokiem Juliana Tuwima, gdzie znalazły się kopie dokumentów zebranych z archiwów państwowych w różnych rejonów Polski oraz wydawnictwo, gdzie poezja Juliana Tuwima przeplatana jest jego wspomnieniami. Przypomnijmy też, że niedawno w naszej bibliotece gościliśmy ciekawą wystawę przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Łodzi pt. „Sztuka zaklęta w starodrukach”.

prelekcja_AP_001
Prelekcję na temat Juliana Tuwima przeprowadziła starszy kustosz Anna Drzewiecka
prelekcja_AP_002
Na widowni zasiedli uczniowie klasy VIIIB Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
prelekcja_AP_003
Na spotkanie przybył także dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi – Bartosz Górecki
prelekcja_AP_004
Multimedialna prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczniów