Józef Piłsudski

Niedawno pisaliśmy o Niepodległości oraz o Ignacym Paderewskim. Pora na Józefa Piłsudskiego.

Józef Piłsudski (1867-1935) – polski polityk, wojskowy i przywódca państwa. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na dzisiejszej Litwie w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej. Dowódca Pierwszej Brygady Legionów. Od 1914 do 1917 roku główny Komendant Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie aresztowany i osadzony w niemieckiej twierdzy w Magdeburgu, co wzmocniło jego renomę jako bojownika o polską niepodległość. Uwolniony w początku listopada 1918 roku przybył do Warszawy i 22 dnia miesiąca przyjął stanowisko Naczelnika Państwa. Zwierzchnik sił zbrojnych podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930).

Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. Sytuacja międzynarodowa była dla Polski wyjątkowo korzystna.

Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny światowej Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy państwa zaborcze będą właściwie bezsilne.

Szansy danej przez historię Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa centralne

Już za życia stał się postacią owianą legendą, symbolizującą odrodzenie Polski po latach niewoli.

Książki dostępne w naszej placówce o marszałku

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email